Försäljningsvillkor

Tillämplighet

MaxPowers Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med att nytt pris publicerats på MaxPowers hemsida. Varorna som presenteras genom MaxPowers hemsida utgör det ordinarie sortimentet.

Pris och Betalning

Priserna på MaxPowers hemsida uppdateras i realtid. Frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. MaxPower äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan MaxPower och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot kontokort. Försäljning till företag sker efter kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. MaxPower tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid utcheckning på MaxPowers hemsida. Varor kan ej avhämtas hos MaxPower.

Leverans

Order mottagna avseende lagerhållna produkter expedieras som regel arbetsdagen efter. MaxPower anlitar olika fraktbolag och budfirmor för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar MaxPower återköp under sextio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta MaxPowers fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos MaxPower.

Vid återköp skall kund kontakta MaxPower via ”Kontakta oss”  på MaxPowers hemsida och uppge order och fakturanummer. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till MaxPower vara betald samt skall ordersedel och faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad i godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till MaxPower i kuvert eller utan ordentligt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när MaxPower mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor. Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till MaxPower debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka MaxPowers transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till MaxPower lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta MaxPowers kundservice via ”Kontakta oss” på MaxPowers hemsida och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, MaxPower lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.